Prejazd na oranžovú či červenú. Čo vám naozaj hrozí?

Poznáme to snáď všetci. Vraciate sa večer z roboty, všade je tma, na ceste ste úplne sám, no semafor svieti na červeno. Pri dlhom čakaní sa nie jeden vodič začne obzerať, či je v okolí naozaj jedinou živou bytosťou, a či by sa predsa len nemohol pohnúť a ísť ďalej. Čo hovorí zákon o prejazde na oranžovú, poprípade červenú?

Najväčším problémom zákona o cestnej premávke môže byť, keď sa nejaký zákon dá interpretovať viacerými spôsobmi alebo ak sú naň viazané ďalšie zákony, ktoré definujú výnimky alebo iný kontext platnosti. Semafory sú v tomto zákone definované jasne, až na jednu výnimku.

Bežná semaforová situácia
Vodičom sa bežne stáva, že na semafore vidia zelenú, ale keď už sú na dosah niekoľkých metrov, červenú farbu nahradí žltá (u nás nazývaná aj oranžová). V tejto situácií si niektorí šoféri nie sú istí, či majú brzdiť, alebo ešte stihnú prejsť. Veľa krát tak pridajú plyn, a prejdú cez čiaru semaforu presne v momente prepnutia medzi žltým a červeným svetlom. Myslia si, že to stihli len tak – tak. Je to však správne?
 
Táto situácia je blízka každému z nás, kto za volantom trávi veľa času. Lenže nie je to správne, svetelnú signalizáciu musíme rešpektovať bez ohľadu na to, či v danej križovatke čakáme len my alebo viac vodičov. Navyše, to, čo motoristi obyčajne volajú oranžovou, je podľa vyhlášky o dopravnom značení žltá. Oranžová sa totiž v zmysle vyhlášky používa v cestnej premávke iba v dvoch prípadoch: na reflexnom odeve a pri dočasnom prekrytí dopravných značiek.

Odporúčaný článok:  Autosalon Bratislava 2019 - po stopách premiér
Zdroj: pexels.com

Prejazd cez „oranžovú“
V prvom rade je dôležité si vysvetliť, čo žlté svetlo na semafore znamená. Podľa § 15 ods. 2) Vyhlášky o dopravnom značení č. 30/2020, ktoré pred dvomi rokmi nahradilo dovtedy platný zákon č. 9/2009, signál žltej farby znamená „Čakaj“. Ak nám svieti na semafore súčasne červená, aj žltá, vodič má stále ešte stáť, ale byť pripravený na rozjazd. Keď svieti len žlté svetlo, ktoré svieti len vtedy, keď má naskočiť červená, je to pokyn „len“ pre čakanie. Už je potrebné zastaviť, a čakať.
 
V bežnej premávke nie je možné, aby vodič zastavil v okamihu rozsvietenia žltého svetla, pretože by to preňho a ostatné vozidlá mohlo byť nebezpečné. Zákon pre takýto prípad definíciu žltého svetla dopĺňa o takúto výnimku: ak je pri rozsvietení tohto signálu už tak blízko, že nemôže zastaviť bezpečne, smie pokračovať v jazde

Zdroj: freepik.com

Sporná interpretácia
Toto je prípad, kedy môže dôjsť k rôznej interpretácií daného zákona, pretože jeho platnosť sa vzťahuje na určité okolnosti akými sú rýchlosť, či dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti vozidiel. Platí však, že ak je bezpečná šanca zastaviť ešte pred semaforom, vodič má takúto povinnosť, nie možnosť. Vodič nesmie po rozsvietení žltého svetla pridať plyn – ak už hrozí, že sa mu nepodarí bezpečne zastaviť, môže byť akceptovateľný aj prejazd na červenú.
 
Žltá (oranžová) farba však netrvá tak krátko, aby mal vodič dôvod prejsť semaforom, keď na ňom už svieti červená. Dôležité je ale uviesť aj fakt, že v sadzobníku pokút ukladaných v blokovom konaní nie je uvedená žiadna sankcia za prejazd na žlté svetlo na semafore.

Zdroj: pexels.com

Prejazd cez červenú
Pravidlá pri červenej farbe na semafore sú oproti tej žltej zrejmé. Podľa Zákona o cestnej premávke v § 15 ods. 2) písm. a) znamená červené svetlo „Stoj!“, čo ukladá vodičovi jasnú povinnosť pred križovatkou zastaviť. Cez červenú nemôže vodič so svojím vozidlom prejsť ani vtedy, keď je križovatka prázdna. Výnimkou by podľa § 6a písm. j) a § 40 ods. 8) mohla byť situácia, keď potrebujete uvoľniť miesto hasičom, sanitke či policajtom a ďalším vozidlám s právom prednostnej jazdy.
 
Za prejazd na červenú farbu vám môže policajt udeliť pokutu vo výške 100 eur a v prípade ohrozenia iného účastníka cestnej premávky až vo výške 150 eur. Ak po prejdení červenej spôsobíte nehodu, vec sa posúva vyššie. V takom prípade sa pokuta už neudeľuje na mieste a vy sa môžete pripraviť na ešte vyššie sankcie.

Odporúčaný článok:  Budú nové testy 2023 v autoškole naozaj tak náročné?
Zdroj: pexels.com

„Trikrát a dosť“ je v tomto prípade drahá zásada
Nezastavenie vozidla na signál svetelného signalizačného zariadenia s červeným svetlom „Stoj!“ sa totiž v zmysle § 137 ods. 2) písm. h) Zákona o cestnej premávke považuje za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, na ktoré sa uplatňuje zásada trikrát a dosť.
 
V praxi to znamená, že keď trikrát prejdete na červenú a zakaždým vás pritom odhalia, môžu vám zadržať vodičský preukaz a nariadiť povinnosť absolvovať niekoľko hodín teórie aj jázd s následnými skúškami v autoškole. Polícia tiež môže vydať pokyn na absolvovanie psychickej spôsobilosti pre vedenie motorového vozidla.
 
Treba si uvedomiť, že až do finálneho rozhodnutia dopravného inšpektorátu má motorista zadržané vodičské oprávnenie a cenu doškoľovacieho kurzu, ktorý na skupinu B stojí okolo 550 eur, si hradí sám. A to je pre nedodržiavanie základných pravidiel poriadna pálka.

Komentáře