Strata vodičského preukazu aj pre ľahkú chorobu? Lekári sú povinní váš stav hlásiť polícií

Už to nie sú len autonehody či závažné porušenia cestnej premávky. O váš vodičský preukaz môžete prísť aj preventívne. Existuje škála rôznych, aj menej vážnych chorôb, ktoré môžu vaše oprávnenie viesť motorové vozidlo čiastočne alebo úplne obmedziť. Ktoré choroby musíte mať zapísané v dokladoch, a ktoré sú prekážkou v šoférovaní?

Už od roku 2009 je v platnosti zákon, ktorý ukladá lekárom a psychológom povinnosť hlásiť zmenu vašej zdravotnej spôsobilosti policajnému zboru do piatich pracovných dní. Ide najmä o zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na šoférovanie. Dôležité je, že psychologické posúdenie spôsobilosti na riadenie motorového vozidla môže vykonať iba certifikovaný dopravný psychológ.

Profesionálni vodiči nad 65 rokov
Profesionálni vodiči, teda vodiči nákladných vozidiel, osobní šoféri či autobusári, ktorí dovŕšili 65. rok života musia absolvovať zdravotnú prehliadku každé dva, respektíve päť rokov. Pokiaľ váš lekár zistí, že máte zdravotné problémy, ktoré môžu mať vplyv na šoférovanie, musí to nahlásiť polícií, v inakšom prípade mu hrozí pokuta až do výšky 3500 eur. Toto opatrenie má zvýšiť bezpečnosť na cestách.

Zdroj: pexels.com

Ochorenia zraku a sluchu
Minimálna zraková ostrosť na oboch očiach musí byť 0,5, a to aj v prípade používania korekčných šošoviek. Binokulárne zorné pole musí mať najmenej 120 stupňov s rozsahom najmenej 50 stupňov doľava a doprava a 20 stupňov nahor a nadol. V centrálnom poli nesmú byť žiadne výpadky zorného poľa. Pri progresívnej očnej chorobe sú povinné pravidelné lekárske prehliadky. Ak má osoba funkčné iba jedno oko, platia rovnaké podmienky.

Pri poruche sluchu platí, že osoba so stratou sluchu do 50% je spôsobilá na vedenie motorového vozidla. Osoba, ktorá trpí stratou sluchu v rozmedzí od 50% do 90%, môže riadiť vozidlo s korekciou sluchu načúvacím prístrojom. Pri strate sluchu nad 90% sa spôsobilosť posudzuje individuálne s hodnotením celkového zdravotného stavu.

Zdroj: pexels.com

Kardiovaskulárne či nervové ochorenia
Ďalšou prekážkou, poprípade úplným obmedzením môžu byť kardiovaskulárne či nervové ochorenia. Tieto choroby môžu viesť k náhlemu zlyhaniu kardiovaskulárneho či nervového systému, čo môže mať na ceste fatálne následky. Medzi tieto ochorenia patrí vážna srdcová arytmia, chronické zlyhávanie srdca, ochorenia srdcovej chlopne či hypertenzia s ťažkým orgánovým poškodením a ďalšie. Z nervovej sústavy môžeme spomenúť záchvatové ochorenia spôsobujúce stratu vedomia, stavy po chirurgických zákrokoch, úrazoch alebo ochoreniach nervového systému s trvalými bolesťami a mnohé iné, ktoré si môžete naštudovať v danom zákone.

Odporúčaný článok:  Mercedes-AMG "E" kupé - Od legendárneho „Kladiva“ po športový luxus
Zdroj: pexels.com

Choroby obličiek a duševné ochorenia
Osobu, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom spôsobeným vážnou nedostatočnosťou obličiek, možno uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby a stavy spôsobené vážnou nedostatočnosťou obličiek a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

Obmedzením vedenia motorového vozidla sú aj rôzne duševné ochorenia ako schizofrénia, bipolárna afektívna porucha, organická porucha osobnosti či demencia každého druhu.

Úplné znenie zákona, ktorý čiastočne alebo úplne obmedzuje vedenie motorového vozila nájdete vo vyhláške č. 9/2009 Z.z – Zdravotná a psychická spôsobilosť § 28 (k § 86 ods. 6 zákona).
 

 

Komentáře